Charlie Vydra

22.6.2015

Ne.

Členská základna nemusí být masová. Ale skauting by měl vést děti k duševní čistotě a měla by být možnost se rozloučit se členy, kteří neuznávají skautské zásady – skautskou ideu. ( Zejména jsou li starší, mají po skautském slibu).

Nemluvím o nováčcích – kdo k nám přijde, dostane příležitost. Složení nováčkovské neomezujeme dobou. Snažíme se v družinách o individuální působení na děti, hledat způsob, aby každé dítě zažilo svůj úspěch, ale nepomíjíme výchovu dítěte. Netolerujeme neslušnou mluvu. U nás nikdo nekouří, nikdo se neposmívá, když má kdokoliv jakýkoliv problém. K nám se dostali třeba i romské děti (nevydrželi – moc chtěli být správní, ale bylo to silnější než oni- neustále něco ničili, neustále abychom to neviděli, někoho provokovali) – výchovné působení nevydrželi – odešli sami, bez pocitu křivdy.

 

Autorka není členkou Junáka, ale Svazu skautů a skautek ČR.