Charlie Vydra

22.6.2015

Odstranili limity v ZŠ, SŠ a dostali se do neskutečných potíží. Existují třídy, kde se učitelka bojí vstoupit do třídy. Kde učitelka obchází kolegy a ptá se. Jaká je dnes tato třída ? Dá se zde dnes učit? Chybí x,y?

Jedinec dokáže narušit třísní kolektiv a což když se takových jedinců sejde více.?

Ano oddíl může zařadit jedince, který má problémy. Ale jestliže to naruší výchovnou činnost,a není li pro družinu, oddíl zvladatelný – je třeba se s ním rozloučit.

Také nyní zvažujeme – zda jeden z členů bude u nás dále mít možnost pokračovat v oddíle.Kluk sice ušel obrovský kus cesty, ale téměř rozložil svou družinu.

 

Autorka není členkou Junáka, ale Svazu skautů a skautek ČR.