Charlie Vydra

22.6.2015

Pomocná, rychlá, operativní. Zajišťování hromadných akcí, dotací – vše pro činnorodý program oddílu – popř. zajištění kvalitních materiálů pro program ( př. Bezpečnost, první pomoc již připraveno pro použití v družině, oddílu.)

Hlavní je oddíl, družina – v ní probíhá celá skautská činnost, práce s dětmi. Vůdce by měl mít po administrativní stránce svou práci zjednodušenu. Vyšší org. Jednotky by měly sledovat, zda se oddílům dobře daří, nepotřebují pomoct ( právní, finančně, pedagogicky aj.např. poradit jakým způsobem získat peníze na nájem – třeba zkušenosti jiných oddílů, měst.)

Pomoc při řešení problémů mezi oddíly a středisky.

Náš problém – kdy jsme volali SOS na všechny strany – problém nebyl vyřešen. Kdybychom si nepomohli sami – už neexistujeme. Dnes okolo 40 členů a cca 100 akcí ročně – s tím, že družinové schůzky v týdnu se počítají jako jedna akce. Takže kdybychom počítali každou družinovou schůzku, tak asi okolo 400 akcí ročně – bez oddílových rad a jiných konzultačních schůzek a příprav zejména na akce pro veřejnost.

 

Autorka není členkou Junáka, ale Svazu skautů a skautek ČR.