logo svaz skaut 01

Charlie Vydra

22.6.2015

Asi je fajn, když pomůže poradí odborník, sympatizant. Ale nemluvila bych o systematickém získávání dobrovolníků.

V oddíle pracujeme s rodiči a ti nám občas pomáhají. Tam kde je větší pomoc v rámci oddílu, máme tzv. patrony. Občas s námi mohou na akci, neplatí registrační poplatky a občas ( 1 x – 2 x ročně vypomohou)

Př. 2 dni před táborem nám majitel řekl, že bude v našich klubovnách probíhat celoprázdninová rekonstrukce – zejména výměna elektriky. Bez pomoci rodičů bychom s dětmi neodjeli na tábor a neuvedli po prázdninách do provozu klubovny. Rodiče pomohli při bambifestu ale i při skautské burze.

 

Autorka není členkou Junáka, ale Svazu skautů a skautek ČR.