Diskuze rady náčelníků 9.6.2015

22.6.2015

Limity chceme identifikovat a eliminovat, tzn. nabízet metodiku a podporu, jak je odstraňovat. Je třeba respektovat lokální možnosti, nechceme centrálně nařizovat. Vidíme dva aspekty – sociální a geografický, k oběma se hodí příklady dobré praxe a aktivní podpora z ústředí, typu dnešní Skauting pro všechny. To vnímáme jako základ a minimum.

Ke geografickým limitům: je možné vytipovat místa, kde skauting není a přitom jsou tam dobré podmínky – populační, střední škola apod. a tam skauting podporovat. Je třeba nezapomínat na fakt, že stávající organizační struktura, systém není otevřený pro “malé skupiny”, je třeba mít kontakt, zázemí ve středisku, které je definované jako svazek minimálně tří skupin.