Diskuze rady náčelníků 9.6.2015

22.6.2015

Měli bychom usilovat o stav, kdy varianta placení za činnosti vykonávané v organizaci bude široce přijímaná a budou vyargumentovaná pro a proti. Funkce placené na ústředí by měly být opodstatněné a vpodstatě samozřejmé. U ostatních OJ dle uvážení. Chceme podtrhnout, že právě dobrovolnická práce dodává váhu úsilí, které našim aktivitám věnujeme. Měl by existovat důkladně propracovaný a funkční systém benefitů s jejich širokou škálou – od praktických věcí po zážitky. Vnímáme rozpor v tom, že obecně se nejeví jako přijatelné platit za výchovné role a zároveň je to to nejdůležitější, co děláme, tak proč tyto aktivity adekvátně neodměnit. Otázkou zůstává, zda je možné to vyrovnat benefity.