Jesenická lesní škola 2015

6.9.2015

Oddíly ve všech městech

  • Uvědomujeme si, že těžiště činnosti v Junáku je na dobrovolnících (je dáno lidskými zdroji).
  • Ze zkušeností víme, že oddíly vznikají, pokud se najde v dané oblasti vedoucí (který v oblasti žije / studuje = zná danou oblast) a činnost zahájí.
  • Dokážeme si představit i to, že vedoucí bez oddílu navštíví jinou oblast / město (bez znalosti této oblasti) a oddíl založí zde.
  • Naopak si nedokážeme si představit, že by zakládání oddílů bylo řízeno shora.

Přijímání členů znevýhodněných

  • S dětmi se sociálním znevýhodněním pracujeme / umíme to a nevidíme v tom problém.
  • S dětmi s různými náboženstvími také pracujeme. Do Junáka chodí takové děti, které vyrůstají v prostředí (tedy i náboženství), které je v souladu se skautskou myšlenkou. Zde problém nevidíme.
  • Děti se zdravotním znevýhodněním jsme schopni začlenit do oddílu dle úrovně zdravotního postižení. Vedoucí může přijmout takové dítě, jehož výchovu zvládne (oddíl má dostatečné personální obsazení s dostatečnými schopnostmi = začlenění dítěte neohrozí zdraví nebo životy žádného člena oddílu). Dále by začlení takového dítěte nemělo výrazně ohrozit činnost a poslání skautské výchovy.

 

Debat se zúčastnilo 13 frekventantů a 6 instruktorů Jesenické lesní školy 2015. Debaty probíhaly ve dvou večerních časech 15.8. a 17.8.2015.