Krasty – Kryštof Horn

26.8.2015

Jedná se o autorův soukromý názor, nikoli postoj Plzeňského kraje, který v NJ zastupuje.

O míře odstraňování překážek – ať už jsou sociální, zdravotní nebo geografické (nejbližší oddíl je daleko), musí vždy rozhodovat oddíl samotný. Má existovat podpora a metodika pro začlenění hendikepovaných dětí, má existovat podpora a metodika pro zakládání nových oddílů, ale úkolem organizace není nic takového řídit či nařizovat – vždy musí jít o rozhodnutí oddílu (popř. střediska), zda si takovou – jistě záslužnou – výzvu mohou dovolit a neohrozí tím své vlastní fungování.

V chuti o věci diskutovat mne můžete kontaktovat.
krystof.h@gmail.com