Krasty – Kryštof Horn

26.8.2015

Jedná se o autorův soukromý názor, nikoli postoj Plzeňského kraje, který v NJ zastupuje.

Mám za to, že tato otázka nebyla dostatečně diskutována. Současná třístupňová organizační struktura mi přijde neefektivní, plýtvající lidskými zdroji a brzdící tok informací shora dolů a v podstatě neumožňující tok zpětné vazby zpět nahoru. Dovedu si představit změnu struktury na formát středisko – „regionální rada“ – ústředí, kdy těchto regionálních rad by bylo více než krajů a méně než okresů (na území Plzeňského kraje např. tři). Zaujal mne také návrh, že by tyto „rady“ nemusely být organizovány na územním principu, ale např. na „městské“ a „venkovské“ apod.

V chuti o věci diskutovat mne můžete kontaktovat.
krystof.h@gmail.com