krasty 01

Krasty – Kryštof Horn

26.8.2015

Jedná se o autorův soukromý názor, nikoli postoj Plzeňského kraje, který v NJ zastupuje.

Mám za to, že otázka měla cílit na identitu a jakousi minimální hranici skautingu. Nejsem si jistý, zda z této otázky může být jednoznačná odpověď – tou by bylo, že jde o skupinu, jejímž cílem je výchova dětí, aby byli lepšími lidmi pro lepší svět – důležitější poselství však vidím v tom, že by mělo být jasně řečeno, že naše organizace akceptuje odlišnosti a ne nutně je oddíl, který používá jiné metody než ten můj, špatný. Některé oddíly nosí rády kroje, jiné ne, některé oddíly používají družinový systém, jiné méně nebo třeba i vůbec, ale jsou-li oddány základním principům a myšlenkám skautingu, nelze nikoho považovat za „kacíře“.

V chuti o věci diskutovat mne můžete kontaktovat.
krystof.h@gmail.com