KRJ Karlovarského kraje

22.6.2015

Škála – servisní či řídící funkce

  1. Jen servisní pro nižší jednotky, bez možnosti řízení. NE
  2. Silně servisní funkce, s malou možností řízení.
  3. Silná řídící funkce, s částečným zajištěním servisu.
  4. Pouze řídící, nezajišťující servis.

Ad 2.-4.: Obecně úroveň servisu by měla odpovídat požadavkům na řízení.

Škála – množství vyšších org. jednotek

  1. ÚO → střediska
  2. ÚO → 1 úroveň VOJ → střediska
  3. ÚO → 2 úrovně VOJ → střediska
  4. ÚO → 3 úrovně VOJ → střediska

Otázka počtu ZOJ se nedá cílit obecně, důležitý pohled ne velikost kraje/okres

Dále problém geografické polohy a tedy vzdálenosti ZOJ od ÚO, potažmo jiných vyšších org. jednotek