KRJ Karlovarského kraje

22.6.2015

Škála – typ placené činnosti

  1. Všichni jsou dobrovolníky, nikdo není za práci pro Junáka finančně odměňován. NE
  2. Placení administrativní pracovníci zajišťující činnosti nezbytné pro chod organizace. ANO
  3. Podpůrná role technická (správci základen, zásobovači, kuchaři, …).
  4. Organizační a podpůrná role se zodpovědností (vedoucí středisek, okresů, krajů, hospodáři, …). Hospodář opět spíš do bodu C
  5. Výchovná role nepřímá (instruktor vzdělávacích kurzů, výchovný zpravodaj).
  6. Výchovná role přímá (vedoucí oddílu, člen oddílové rady). NE

Vedoucí středisek/oddílů by neměl být placen, ale nějakým způsobem podporován, aby na svou činnost nemusel doplácet ze svého. Tedy ne plat, ale jen odměna.