logo stredocesi 01

KRJ Středočeského kraje

22.6.2015

 • je nutné zapracovat na vnímání lidí zvenku a rodičů na naši činnost – zapojit je více do našich činností (pomoc okolo kluboven)
 • záleží na postoji rodičů, je řada takových, kteří nejsou ochotni pomoci
 • nemáme problém s tím, abychom zapojovali dobrovolníky na pomocné, technické práce
 • pořádají se společné akce s rodiči, na nichž se rodiče aktivně podílejí na celkovém chodu
 • člověk, který není skaut, nemůže budovat skautský oddíl, je nutné mít určenou hranici, jaké činnosti bude vykonávat
 • v rámci pomoci je možné, aby dotyčného naše činnost chytla natolik, aby se stal sám skautem
 • oddíly mají odlišné názory na spolupráci s rodiči: nespolupracují s rodiči vůbec, aby jim do činnosti nezasahovali x návštěva rodičů párkrát do roka na cílených výpravách pro rodiče vs. celoroční spolupráce
 • záleží na věkové skupině dětí, u skautů je lepší, aby se naučili sami o sebe víc postarat, být zodpovědnější, s rodiči to většinou nefunguje
 • děti, které budou mít na táboře své rodiče, jsou zvýhodňováni x nezvýhodňovány (rodič na ně klade jiné nároky, než na ostatní děti)
 • oblasti, kde není možné přijímat nové děti, je možné rozdělit stávající oddíly, aby si 1 skautský vedoucí vzal k ruce nějakého dobrovolníka, kterého se bude snažit vychovat na skautského vedoucího, většinou tito pomocníci mají problém s doděláváním kvalifikací

Které pozice jsou vhodné naplňovat neskauty?

 • děti by neměl vychovávat ten, kdo sám skautskou výchovu nezažil – názor i dětí (okolo 16 let)
 • může se stát, že neskaut ze skautského oddílu udělá jinou organizaci (nesplňuje limity pro skautský oddíl) – alternativní kroužek
 • u funkcí zdravotníků, mediálních zpravodajů není problém, aby vykonával neskaut
 • u výchovných funkcí – u zástupce by mohl být kladen nižší nárok – např. jen čekatelské zkoušky
 • možnost mít nepovinnou pozici zástupce, aby zástupcem byl jen ten, kdo dokáže plně zastoupit vedoucího
 • pokud z nějakého důvodu je opuštěna funkce vedoucího, je možné mít stanovenou výjimku na vykonávání dané funkce, než si jí dotyčný doplní
 • kvalifikační požadavky – organizace jimi zaručuje, že je vše vykonáváno zodpovědnými lidmi, kteří splňují všechny požadavky
 • co s lidmi, kteří si nechtějí doplnit kvalifikaci a činnost vykonávají? Existují dvě varianty řešení: lze snížit kvalifikační nároky nebo zrušit oddíl
 • činnost je vykonávána na bázi dobrovolnictví, tím, že danou funkci přijmeme, se zavazujeme splnit požadavky dané funkce, musíme převzít veškeré povinnosti s ní spojené
 • centrální podpora na nabírání neskautů nemůže fungovat – každá jednotka si musí tvořit sama, aby byly splněny její potřeby a představy
 • vnitřní struktura organizace je dost uzavřená na vstup neskautů
 • příručka pro neskauty, aneb jak se připojit do činnosti, nebude veřejností přijímána
 • základní otázka je zda vůbec dokážeme světu prodat, jaký potenciál skauting nabízí
 • natahujeme kamarády, známé, bývalé členy, kteří nám mohou pomoci, asi není moc reálné, abychom šli na pracovní úřad, do škol, abychom oslovili cizí lidi, aby se věnovali 4-5 hod týdně nějaké skautskému oddílu
 • můžeme nabídnout možnost praxe pro budoucí pedagogy a zdravotníky, pravděpodobně by byla tato možnost případných zájemců více přijímána, pokud by jim školy uznaly pobyt na táboře, za i jen částečně splněnou praxi
 • je vždy lepší podchytit člověka na střední škole, aby se potenciálně zapojil do skautského oddílu, v případě kdy již chodí do práce nebo má rodinu, nemá již moc volného času, který by chtěl věnovat do zapojení do skautingu