KRJ Středočeského kraje

22.6.2015

  • může být 1 z kritérií, ale nemusí znamenat, že odpovídá kvalitě
  • tento ukazatel zobrazuje, když to skomírá, úbytek členů – ukazatel, který znázorňuje, že se má něco změnit
  • měl by znázorňovat dlouhodobou udržitelnost – je možné nastavit uvnitř oddílu strukturu, která bude fungovat i ve slabších ročnících (populační křivka), pokud mám vizi, že nevím, jestli bude oddíl fungovat i další rok, není dostatečná motivace, aby se rozvíjel dále samotný oddíl (pořizování majetku)
  • počet členů by měl být kritérium, které nás upozorní na pokles členů pod udržitelnou mez, nelze, abychom měli stanovené kritérium, že se každý rok navýší členská základna o 10 %, nelze růst do nekonečna
  • cílený růst přese všechny meze není šťastné řešení