KRJ Středočeského kraje

22.6.2015

Které děti nabírat?

 • existují tací, kteří vybírají děti do oddílu dle jejich výkonnosti, to není vhodným řešením
 • nelze zpřístupňovat skauting všem za každou cenu, každý je jiný
 • do oddílu mohu přijmout jen ty, které jsem ochotný vést
 • záleží na schopnostech jednotlivých vůdců a kapacit oddílů, nelze řešit centrálně
 • přísně individuální záležitost, nelze centralizovat na jednotný pohled
 • ze zkušeností, jsou problémy s rodiči, kteří zatajili, že je dítě léčeno na psychiatrii a poté zátěžovou situaci neustálo
 • nutno vědět skutečný zdravotní stav dítěte, které do oddílu, na tábor přijmu
 • odvíjí se od geografického omezení – závisí na ochotě rodičů, zda dítěti chtějí umožnit dovezení na schůzku
 • jednotky Junáka by měli existovat v obcích, kde jsou oddíly schopné existovat
 • kladný základ pro oddíl je, pokud vznikal ze zájmu obce, ta mu poskytuje vhodné podmínky, díky kterým mohou oddíly existovat
 • model věkového a pohlavního rozdělení – otázka zda je moudré udržovat i do dlouhodobého hlediska, nebo zda je lepší mít koedukované skupiny
  • ve skautském věku je přínosnější, aby byly rozděleny, každá skupina potřebuje něco jiného