orj rokycany 01

ORJ Rokycany

6.10.2015

ORJ Rokycany se zabývala Těžkými otázkami na základě výstupu z krajského setkámí z 27.4.. S některými věcmi se ztotožňujeme, na jiné máme jiný názor. Neprobírali jsme všechny body, jen ty, které nám přišli důležité a na které se naše názory různily. U některých otázek jsme „nevěděli jak na to“ a proto se jimi nezabývali

 

 • Družinový systém – zhruba polovina z nás si dokáže představit fungování oddílů bez družinového systému
 • Kroje – nikdo z nás si nedokáže představit oddíly bez krojů, jedná se o jeden z hlavních idntifikačních znaků Junáka
 • Stezky – nedokážeme si představit program bez stezek, jen by bylo fajn, kdyby se doplnili o praktické věci (spousta bodů je zejména v těch skautských stezkách „povídacích“)
 • Osobní rozvoj – souhlas se stanoviskem z krajského setkání – osobní rozvoj je potřeba
 • Slib – souhlas se stanoviskem z krajského setkání
 • Skautské symboly – nedovedeme si představit skautský oddíl bez používání skautských symbolik, je to to, co nás odlišuje a čím jsme jedineční
 • Pobyt v přírodě – v žádném případě si nedokážeme představit oddíly bez pobytu v přírodě
 • Tábory – souhlas se stanoviskem z krajského setkání, bez táborů to nejde
 • Uzly, morseovka, … – chtěli bychom zachovat, ale není třeba na tyto věci klást takový důraz jako v minulosti
 • Služba – nedokážeme si představit představit skautský oddíl bez toho, že provozuje oddílově službu
 • Mezinárodní rozměr   – dokážeme si představit skautský oddíl bez mezinárodního rozměr

zapsal
Michal Čapek – Myškin, místopředseda ORJ Rokycany