logo KRJ Karlovarsky 01

KRJ Karlovarského kraje

22.6.2015

… ANO, s výhradou vůči plnému využití družinového systému (dáno nedostatkem dětí), spíše než plně využívá, tak pokud možno využívá …

logo NJ 01

Zasedání NJ 14.6.2015

22.6.2015

… Skauting je cílená výchova (ne výplň volného času).  …

logo obrok 01

VaPro Obrok 2015

22.6.2015

… Skaut by měl být pro děti relax a odpočinek. Symbolika. Důvěra. …

cb 06

Jihočeské setkání České Budějovice 22.5.2015

9.6.2015

… Všechno je už dávno definováno – co je skautské a co není. Není to potřeba opět všechno vymýšlet. …

cb 03

KRJ Jihočeského kraje

9.6.2015

Především vedoucí. Pokud vedoucí nevychovává děti v duchu skautingu, ony na to samy nepřijdou.

kolumbus 01

Kolumbus – Kryštof Hyvnar

9.6.2015

… A při tom všem dodržují základní skautská pravidla – slušnost, veselá mysl, žádný alkohol…

skrypta 02

Setkání VŠRK Skrypta, Praha 28.5.2015

3.6.2015

… Dlouhodobost je podstatná součást skautské činnosti. …

vikky 02

Vikky – Jakub Straka

20.5.2015

… Jinak řečeno – skautským oddílem je každá skupina, která se za něj považuje (bez ohledu na množství využití metody, počet lidí) …

jezevec 01

Jezevec – Vít Friml

18.5.2015

Kolektiv (strukturovaná skupina)

plzen 01

Setkání k Těžkým otázkám Plzeň 27.4.2015

13.5.2015

… Podstatné je říci si, co dělat v případě, že oddíly nebudou kritéria splňovat. Co dělat navíc oproti tomu, co děláme teď – tedy hodnocení kvality. …