VaPro Obrok 2015

22.6.2015

… Ústředí⇒řídící funkce (obecná vize, čím se skauti liší od turisťáku, skautský duch) …

Jihočeské setkání České Budějovice 22.5.2015

9.6.2015

…Tygr: „Shrnutí – chceme malou řídící a velkou servisní funkci.“ …  

KRJ Jihočeského kraje

9.6.2015

Silná servisní a slabá řídící funkce, nezatěžovat projekty a administrativou víc, než je nutné. …

Kolumbus – Kryštof Hyvnar

9.6.2015

Já myslím, že hlavně koordinační, informační a vzdělávací. …

Vikky – Jakub Straka

20.5.2015

… jejich cílem je co nejvíc pomáhat oddílům a střediskům, aby dokázaly co nejlíp „dělat skauting“. …

Jezevec – Vít Friml

18.5.2015

Koordinační a zastupitelská (pro vyšší úrovně např. jednání).

Setkání vedoucích středisek Liberec 19.4.2015

13.5.2015

… Co nejvíce zjednodušit činnost činovníků pracujících s dětmi (administrativa, komunikace se státními orgány) – Kontrolovat (málo) –  Jednat se státem …

Píšťa – Markéta Chytrá

13.5.2015

… Ústředí a VOJ mají sbírat názory, podněty a připomínky od členů Junáku, reagovat na ně a dle toho poskytovat potřebné materiály, pořádat akce aj. …

Zapoj se a přidej svůj názor!

13.5.2015

Svůj názor pošli na adresu strategie@skaut.cz a my ho zde zveřejníme.