Diskuze rady náčelníků 9.6.2015

22.6.2015

Ano je, ale nemůže být jediným kritériem. …

KRJ Karlovarského kraje

22.6.2015

… Spíše: „Je velikost dětské základny kritérium úspěšnosti Junáka“? …

VaPro Obrok 2015

22.6.2015

… Ano! Ale! víc nás zajímá kolik děcek zůstane. …

Jihočeské setkání České Budějovice 22.5.2015

9.6.2015

… Kvalitu nikdy neudržíš bez kvantity a neexistuje zdravá soutěživost. Stopstav naskakuje automaticky. Když se dají limity, není z čeho vybírat a můžeme ztratit lidi, kteří se později mohou hodit. …

KRJ Jihočeského kraje

9.6.2015

Není, nebo aspoň ne rozhodujícím. Kvalita má přednost před kvantitou. „Vyvážet“ skauting za každou cenu jen proto, aby nám rostly statistiky, je nebezpečné a hrozí ztráta podstaty a identity. …

Kolumbus – Kryštof Hyvnar

9.6.2015

… Pokud nějaké kritérium, tak spíše délka členství, míra zapojení členů v roverském či „dospěláckém“ věku.

Vikky – Jakub Straka

20.5.2015

Ano, je to jednoznačné (pozitivní) kritérium.

Jezevec – Vít Friml

18.5.2015

V žádném případě, počet je spíše odrazem momentální přízně / nepřízně okolností.

Píšťa – Markéta Chytrá

13.5.2015

… Úspěšnost Junáka ale vnímám spíše kvalitativně – jak moc ovlivňuje výchovu jedinců, jak vnímají úlohu skautu ve svém životě a kam je posouvá. …

Zapoj se a přidej svůj názor!

13.5.2015

Svůj názor pošli na adresu strategie@skaut.cz a my ho zde zveřejníme.