pidalka 01

Píďalka – Ivana Nováková

15.7.2015

Nazdar,

po přečtení výstupu z diskuse nad „Těžkými otázkami“ z Plzně bych se, jako skautka z Plzeňského kraje, také ráda vyjádřila především ke dvěma bodům:
1. Družinový systém – vzhledem k tomu, že máme v našem malém středisku téměř 30 světlušek a skautek, nedovedu si představit fungovat bez rozdělení dětí do družin. Ať už z důvodu věku – neosvědčilo se nám mít „namíchanou“ družinu ze světlušek i skautek, z důvodu časového – při rozdělení dětí do družin se s nimi lépe dohodneme, který den a v jaký čas schůzka bude a také hraje svoji roli čas rádkyň.
2. Kroje – zásadně NESOUHLASÍM s tím, aby Junák přestal používat kroje. Je to naše vizitka, lidé podle krojů poznávají, že jsme skauti – mám vlastní zkušenost, když cestujeme na výpravy. Kdo s krojem nesouhlasí, tak se stydí, že je skaut a nechce, aby ostatní věděli, z jaké je organizace?????? Nehledě na to, že obzvlášť světlušky pozorují kroj své vůdkyně a ptají se na různé nášivky a odznaky, co znamenají – toto je k nezaplacení a kdo to nezažil, nikdy toto nepochopí.
Hezký den.
Ivana Nováková – Píďalka
vůdkyně 3. oddílu Paprsky
středisko Čertovka Zbiroh