poradní sbor Kmene dospělých Plz. kraje a spol.

6.10.2015

Stanovisko členů poradního sboru krajského zpravodaje Kmene dospělých Plz. kraje a zpč. družiny „Bílého Orla“ Svojsíkova oddílu:
Těžké otázky považujeme jako trvalou diskuzi mezi sněmy Junaka – českého skauta, z.s.

  • Za předpokladu, že v současné době má org. Junák má cca 53000 členů je možnost, aby část členů přiváděla kamarády ze svého okolí, které zná a důvěřuje jim.
  • Zvyšování členské základny je založeno na dobrovolnosti a důvěře. Organizovaný nábor členů není vhodný.
  • Vhodný způsob je všestranná, trvalá prezentace skautingu před veřejností.
  • Skauting byl od svého založení org., která vyjadřovala průřez věku společnosti t.zn. Junák – český skauting se nepovažoval za vysloveně dětskou organizaci. Podle zkušeností je spolupráce s dospělými prospěšná a vždy byla v oddílech přijímána kladně. Junák byl vždy výběrová organizace. Jeho počty a kvalita členstva se řídila podle výše vysloveného názoru : „ přijímání členů!“.

Za PSKZKD Plzeňského kraje Pavel Pokorný – Slim
Za Zpč. družinu „Bílého Orla“ Svojsíkova oddílu Pavel Šiřina – Šiška