poradní sbor Kmene dospělých Plz. kraje a spol.

6.10.2015

Stanovisko členů poradního sboru krajského zpravodaje Kmene dospělých Plz. kraje a zpč. družiny „Bílého Orla“ Svojsíkova oddílu:
Těžké otázky považujeme jako trvalou diskuzi mezi sněmy Junaka – českého skauta, z.s.

Činovníci

  • Získávání činovníků bylo založeno na výchově členů od dětství a z těch se vybírali jedinci do vyšších pozic skautské služby. Org. byla vždy schopna si vychovat své činovníky.

Podpora činovníků

  • Dospělí, kteří nejsou zařazeni do programu s dětmi v oddílu se vždy sdružovali v klubech dospělých, měli svůj program a jejich hlavní náplní bylo pomáhat mladším v rámci středisek a oddílů.

Noví dospělí členové

  • Jsme toho názoru, že náborové aktivity Junáka nejsou vhodné (nábor nových členů jsme popsali výše)!

Za PSKZKD Plzeňského kraje Pavel Pokorný – Slim
Za Zpč. družinu „Bílého Orla“ Svojsíkova oddílu Pavel Šiřina – Šiška