poradní sbor Kmene dospělých Plz. kraje a spol.

6.10.2015

Stanovisko členů poradního sboru krajského zpravodaje Kmene dospělých Plz. kraje a zpč. družiny „Bílého Orla“ Svojsíkova oddílu:
Těžké otázky považujeme jako trvalou diskuzi mezi sněmy Junaka – českého skauta, z.s.

Placené zaměstnance ve skautingu

  • Lze uvažovat pouze v oblasti hospodářské již od KRJ. Refundace vůdcům oddílů jen na táboře!
  • Míra finanční závislosti na státu by měla být určena výhradně pro skautskou činnost.
  • Nedoporučujeme, aby se org. věnovala projektům, které nejsou v programu a činnosti skautské i když přináší finanční zdroje. Kromě akcí pro společnost např. Pomoc při charitě, akce Třikrálová . .

Za PSKZKD Plzeňského kraje Pavel Pokorný – Slim
Za Zpč. družinu „Bílého Orla“ Svojsíkova oddílu Pavel Šiřina – Šiška