plz. dospelí 01

poradní sbor Kmene dospělých Plz. kraje a spol.

6.10.2015

Stanovisko členů poradního sboru krajského zpravodaje Kmene dospělých Plz. kraje a zpč. družiny „Bílého Orla“ Svojsíkova oddílu:
Těžké otázky považujeme jako trvalou diskuzi mezi sněmy Junaka – českého skauta, z.s.

  • Základ skautského oddílu je družina! V čele je zkušený rádce. Několik družin – dvě a více tvoří oddíl. Program a činnost v oddílu je založena na soutěživosti jednotlivých družin a jednotlivců.
  • Kroj byl praktickým oblečením pro pobyt v přírodě a zároveň jako presentace organizace na veřejnosti a v neposlední řadě byl i jako výraz k vyrovnání sociálních rozdílů mezi členy.
  • Posláním skautingu je pomocí výchovných prostředků dosáhnout cíle vyšší morální úrovně člověka.
  • Otázka vlastenectví, poměr k národu a státním symbolům se v současné době upozadňuje, což je v současné mezinárodní situaci nedobré.

Za PSKZKD Plzeňského kraje Pavel Pokorný – Slim
Za Zpč. družinu „Bílého Orla“ Svojsíkova oddílu Pavel Šiřina – Šiška