Setkání VŠRK Skrypta, Praha 28.5.2015

3.6.2015

Teze:
  1. Důležité je být si vědom principů a poslání. – všichni shoda
  2. Skautská metoda – není shoda, 2 varianty
   1. Skautská metoda je dobrý způsob, jak naplňovat principy a poslání, ale není esenciální. – 4 lidi
   2. Je třeba se snažit naplńovat skautskou metodu – 3
 1. Dlouhodobost je podstatná součást skautské činnosti. – 7 pro, 1 se zdržel
 2. Příroda
  1. Je možná skautská činnost i mimo přírodu, ale budování vztahu k přírodě je důležité. – 5 lidí pro
  2. Když je možnost přírodu využít, je třeba ji využít (aspoň občas). – jednoznačně schváleno
  3. Bez přírody není skauting. – nikdo není pro
 3. Různorodost je dobrá. Pokud oddíl splňuje nějaké minimum, je v pořádku, když je různorodý. Různorodost pomáhá inovacím a naplňování poptávky, je to prostor pro přizpůsobení konkrétním lidem. – Všichni pro
 
Diskuze:
 •  Jmelí: Máme otázku, co dělat s oddílama, který nepoužívají některý kusy skautské metody? Jak to vynucovat?(třeba družinový systém) – ve skautské metodě se dá v mnohém ustoupit
 • Šeby: Připadá mu důležitý cíl – principy a poslání, metoda samotná mu nepřijde tak zásadní, nevadí mu, když se nepoužívá zcela
 • Neználek: Skautská metoda je dobrý způsob, jak to dělat, ale není esenciální. Důležité je být si vědom principů a poslání.
 • Mila: nepřipadá si hoden to moc hodnoti (je neskaut). Všímá si dovedností – schopnost pracovat ve skupině a v týmu
 • Marťa: vědomě se snaží pracovat se skautskou metodou v oddíle – to je to, co ho tvoří – a směřovat ji k principům a posláním. Skautský oddíl by neměl být svázaný s konkrétní stranou (přestože můžou být členové politicky aktivní
 • Jíťa: Skautské oddíly mají výhodu dlouhodobosti – a je to nutná součást skautského oddílu
 • Bára: Přístup k dětem ve skautském oddíle je odlišný než jinde – snaží se pracovat s dětmi ve skupině, ale zároveň i individuálně
 • Marťa: není jedna věc, která dělá skautským oddílem, ale je to přítomnost všech těch věcí zároveň
 • Jíťa: Stezky pracují s dětmi dlouhodobě, je to provázaný systém
 • Míla: ta dlouhodobost je důležitou součástí, ostatní kroužky jsou
 • Martina: Dá se vůbec srovnávat skaut s krátkodobýma kroužkama? Nebo dává smysl se srovnávat s turisťákama
 • Neználek: Integrální součástí skautingu je výchova, která není v jiných kroužcích
 • Marťa: Souhlasí. Hasiči učí hasit. Turistika chodit po horách, není cíl, aby byli vychovávaní.
 • Šeby: Existuje něco, co způsobí, že už oddíl není skautským oddílem?
 • Bára: není možnost to žádným způsobem vynutit,
 • Neználek: je těžké uplatňovat skautskou metodu bez výchovy
 • Jíťa: Teď je to na rozhodnutí vedoucích samotných – jestli se cítí být skautským oddílem
 • Bára: Každý vedoucí má mít vůdcovskou zkoušku, aby věděl, jak má oddíl vést, aby byl skautský
 • Šeby: Myslí si, že výchova je integrální součástí skautského oddílu a bez ní to nejde. Výchovou myslím formování psychické osobnosti.
 • Neználek: Skautský oddíl nemusí: Příroda
 • Marťa: Příroda je silným specifikem českého skautingu
 • Neználek: Umím si představit, že někde v mega-městě může existovat i oddíl, který se do přírody moc nedostane a pořád je to skautský oddíl
 • Jíťa: U přírody je ještě nejasná škála
 • Neználek: umí si představit skautskou činnost mimo přírodu, ale budování vztahu k přírodě mu přijde důležitý (shoda ve skupině)
 • Marťa: I když se někdo schází třeba jen virtuálně, tak pořád můžou budovat vztah k přírodě.
 • Šeby: Rozdíl je mezi přírodou a prostředím
Co dělat s oddíly, kteří nesplňují minimum?
 • Neználek: Když už se někdo hlásí k Junáku, tak má tendenci vztahovat se k esenci. V okamžiku, když zjistí, že mu nic nepřináší, tak se sám od sebe odpojí.
 • Marťa: Nechat to na zodpovědnosti vůdců, jestli si připadají dostatečně skautští
 • Jíťa: Kritéria často vedou k obcházení pravidel (psaní fiktivních vedoucích, …)
 • Bára: to je hodně časté, že někdo vede oddíl bez vůdcáků
 • Bára: Často se srovnáváme s těma, kdo funguje ještě hůř než my.
Jak moc můžou být oddíly různorodé?
 • Marťa: Pokud splňuješ nějaké minimum, klidně být různorodý, je to vlastně dobře.
 • Bára: Různorodost není na škodu. Pomáhá i v konkurenci
 • Neználek: je to důležité i z ohledu hledání inovací

foto TO skrypta 01

Účast: Neználek, Míla, Jíťa, Marťa, Martina, Bára, Jmelí, Šeby (moderátor), Set (zapisovatel).