Skautský institut Praha

19.11.2015

24.6.2015, Skautský Institut Praha

 • jak u koho a jak za co
 • za výchovnou činnost NE – ruší motivaci
  • ale není to ten jediný faktor, který motivaci ohrožuje (ohrožuje i to nucení “když ne ty, tak oddíl skončí…”, aj.)
 • něco jiného je proplácení nákladů, které mají s činností spojené
 • placení za pruda činnosti (nikdo je nedělá rád) + odborné činnosti (umí a dělají profesně)
 • dalším bodem jsou peníze – zda ten jedinec pro Junák pracuje hodně a nemá jiný příjem
 • stipendia – pokud lidé musí pracovat, aby mohli studovat a žít => odchází od vedení oddílu
  • bylo by na indivindi posouzení situace a není to platba za vedení oddílu, ale podpora kvalitního vedoucího, který by jinak od oddílu odešel
  • mělo by být odděleno od střediska – nemělo by být standardem (např. stipendijní program třeba pod Nadací JF pro výjimečné vedoucí)
 • za některé činnosti adekvátní platit, pokud jednotka tu činnost potřebuje a má na ni prostředky => je to na rozhodnutí jednotky
 • jiná odpovědnost za výsledky (placeno x neplaceno)
  • dobrovolné => činnost není vymahatelná
  • placené => cíleněji kontrola práce + vymahatelnost výsledků
   • pokud bychom chtěli platit, budeme mít tendenci víc vymáhat výsledky
  • součástí kultury, že za vedení oddílu se neplatí
   • ale ano snižování bariér (viz. stipendia = podpora VO; ale NE hodinová mzda)
  • posun v přístupu např. “vedoucí a placení táborů” (tj. platí méně, nebo nic za tábor) – vyvíjí se vnímání v hnutí

—————————-

 • Krišot (17.9): Za práci v pozicích které jsou pro chod nezbytné a delší dobu se nedaří je obsadit dobrovolníky. A především: za strategické a příp. rozvojové projekty (nehledě na to, zda ústřední, nebo třeba okresní) – např. založení nového oddílu v jiné obci, v dosud nepokryté oblasti (třeba dva roky se velice intenzivně věnuji zakládání nového oddílu, směřuji ho k tomu abych ho mohl předat dobrovolníkům, které za tím účelem získávám a vychovávám – pak předám a skončím, nebo jdu zakládat jinam) – samozřejmě v závislosti na celoorganizačních prioritách. Dovedu si představit placeného třeba někoho typu “Ještěra” (nemovitosti) atp.

účastníci: Renča, Rys, Fíja, Aleš, Kl, Lupen, Karamela, Job, Napo
zapsala: Kl
použité zkratky:

 • SO – skautský oddíl
 • VO – vedoucí oddílu
 • TO – těžké otázky
 • HK – hodnocení kvality
 • OJ – organizační jednotka
 • X – versus (protiklad)