Skautský institut Praha

19.11.2015

24.6.2015, Skautský Institut Praha

 • záleží, komu je otázka položena – hnutí x oddíl (odlišné odpovědi)
 • z poslání a principu vyznívá, že naše činnost má mít dopad => kvalita x kvantita – jde ruku v ruce, ale nesmí přerůst do extrému (musí to být trvale udržitelné a funkční)
  • je to o balancování kvalita x kvantita => velikost je kritériem, ale jen do určité míry
 • v současnosti se bojím honu za čísly => střediska nadšena, že mají hodně moc lidí, ale pak to jde na úkor kvality, neb na ní nehledí
  • X oddíly se stop-stavy a s waiting-listem, které mají méně dětí a mají k tomu své důvody
 • nebezpečí ohrožení stability – kvalita se pohybuje i v čase a kvantita s tím jde ruku v ruce => potřeba myslet i do budoucna (nad čl. základnou)
  • ale dají se plánovat opatření pro oba směry – pokud to bude kritérium, dá se s tím nějak pracovat a zvolit k tomu vhodné prostředky
 • můžeme si říct “chceme xy členů – uděláme pro to tohle”
  • máme se snažit o setrvalý růst, aby se zajistila stabilita
 • fluktuace je horší problém (kratší doba našeho působení) => kritérium není velikost členské základny, ale kolik dětí u nás déle vydrží (doba působení)
  • pokud chceme měnit svět skrz lidi => potřebujeme je udržet co nejdéle, aby naše působení bylo co nejdelší – a pokud skončí před sk. věkem => působíme jen v nižším věku (=zanechá méně na rozvoji osobnosti)
  • je to naše “chyba”? není to spíš trend společnosti (“vyzkoušej si, co tě baví”)?
   • pokud by se každý rok měnily děti => není to SO – posouváme se někam jinam
  • délka setrvání člena v oddíle je kritériem úspěšnosti – shoda
   • ale různé v různém věku (hlavní je skautský věk)
  • z jakých zdrojů máme růst? (návazná otázka na LIMITY)

 

účastníci: Renča, Rys, Fíja, Aleš, Kl, Lupen, Karamela, Job, Napo
zapsala: Kl
použité zkratky:

 • SO – skautský oddíl
 • VO – vedoucí oddílu
 • TO – těžké otázky
 • HK – hodnocení kvality
 • OJ – organizační jednotka
 • X – versus (protiklad)