Skautský institut Praha

19.11.2015

24.6.2015, Skautský Institut Praha

 • nepřijde mi to jako TO – sk. činnost nemá pevnou hranici (kdy je a kdy už není skautská) – máme definováno metodou, posláním, cíli a principy a to je tou hranicí (jakkoli volnou)
  • neodlišujeme se výchovou (to dělají i jiné organizace)
 • určující kriterium – vyjádřené hodnoty v našem poslání, cíli + nebezpečné stanovovat minimum skautingu “když neděláš tohle, nejsi sk. oddíl” – už i metoda je občas nenaplňována a neměly by oddíly být vyřazeny (např. nemají družinový systém)
 • ale měla by být nějaká hranice, když oddíl není dobrý, aby se dal rozpustit
 • skauting má přesah a pokud není obsažen v programu, není to už sk. obsah => pasivní “hraní si” – je i v jiných organizacích, my nabízíme přesah
 • je několik atributů sk., ale není potřeba splňovat zcela všechny – jen nějaký počet (tzn. i pokud několik atributů v oddíle chybí, nemusíme rovnou říkat, že to není sk. oddíl) => nehledáme kritérium, na kterém odsoudíme oddíly, které ho neplní
 • ale vždy by tam mělo být poslání, hodnoty (ač nad tím nepřemýšlí VO a jede automaticky v oddílové tradici – slib, tábor, …)
  • vždy o tom musí přemýšlet (aspoň nějak) X dělají to z tradice a nemusí nad tím přemýšlet (aby to stále byl SO)
   • pokud uvědomění není => není SO (protože nemůže dlouhodobě fungovat přínosně a směrem k poslání)
   • o. faktor – zásadní kritérium naplňující poslání …+ další doplňková/rozvojová
    • zásadní atributy (principy, obsah činnosti,… a další, neviditelné na první pohled) + vnější (kroj, atp – ne tak podstatné.)
   • slib – pokud někdo nedělá, je SO?
    • slib je důležitý prostředek, ale pokud oddíl směřuje ke sk. hodnotám a žije skautingem, rozvojem, atp…. pak i přesto je SO
     • např. ve stylu úvahy “je to pedagogicky správně pro děti tak brzy?”
    • HK jako nástroj – ORJ,KRJ by mohly mít možnost motivovat/pracovat s oddíly, když z HK vyjde, že ten oddíl něco nemá a je to důležité (až si to podstatné určíme)
     • HK pojmenovává dost faktorů – přijde výstižné už teď
    • souvislost s VELIKOSTÍ – v menší skupině jsme parta + podobné naladění => pokud nemají shodné naladění a společenství – nedělá to dobrotu při fungování
     • aka příliš mnoho členů za každou cenu může být rizikové (nepropojenost společenství, menší motivovanost a angažovanost členů i vedoucích, aj.)

 

účastníci: Renča, Rys, Fíja, Aleš, Kl, Lupen, Karamela, Job, Napo
zapsala: Kl
použité zkratky:

 • SO – skautský oddíl
 • VO – vedoucí oddílu
 • TO – těžké otázky
 • HK – hodnocení kvality
 • OJ – organizační jednotka
 • X – versus (protiklad)