Vikky – Jakub Straka

20.5.2015

Sebepojetí

Skautský oddíl je skupina, která nese a předává sdílený narativ skautingu na svoje členy, ti považují za plnoprávné členy této skupiny (tj. Identifikují se). Jinak řečeno – skautským oddílem je každá skupina, která se za něj považuje (bez ohledu na množství využití metody, počet lidí) a naopak, skupina s programem 100% skautským není skautskou, dokud se za ni nepovažuje.

  • boj o dětskou duši – dítě si nakonec vybírá jeden primární referenční kolektiv (tenis, skaut, larper, hráč počítačových her, …), skrze kterou vnímá sám sebe a od které přebírá většinu sebestylizace = životních hodnot, hledá si tam partnera, etc… Tedy skauting je charakteristický jistou exkluzivitou vůči svým členům, vyjímky jsou časté (k diskusi, jak moc je to dobře)
  • narativ skautingu je nejčastěji předáván působením vůdce a sdílených hodnot skupiny (podle stylu vedení). Narativem rozumím soubor norem, zvyklostní a jejich zdůvodnění a jejich předávání. Není to jen samotná skautská idea, ale i její konkrétní realizace a způsob, jak se tato idea předává dál

Rozhodně jsou funkční skautské oddíly ve virtuální realitě či internetové oddíly, specializované oddíly (vodáci, horolezci, letci, expedičníci, táborníci, indiáni, karatisté, …)