VLK Falconeri 2015

7.6.2016

… Jsem přesvědčen, že nyní má Junák silné a pevné vedení plné lidí, kteří jsou ochotni pro skauting obětovat mnoho času a námahy. …

Když jsem byl ještě vlče, nerozuměl jsem úloze VOJ. Skauting pro mě znamenal tu moji družinku a naše vedoucí a nechápal jsem, proč je nad námi ještě tolik lidí, když ty nás už nevedou. Postupem času, když jsem začal vnímat Junák jako celek a nikoliv jenom jako svoji družinku, docházel mi význam VOJ a ústředních orgánů.
Ústřední orgány jsou pro mě autoritou, která určuje směřování Junáka. A to bych také označil jako jejich hlavní poslání. Na těchto pozicích by měli sedět skautští vedoucí s bohatou praxí, kteří jsou schopni dobře určovat směr Junáka a vymýšlet prostředky, které vedoucím pomohou tímto směrem postupovat ke stanoveným cílům.
Úlohu VOJ vnímám jako organizační prvek ve struktuře Junáka. Každá organizace musí mít jasnou a pevně danou strukturu, která pomáhá při naplňování poslání dané organizace. Bylo by velmi náročné, aby veškerá střediska v republice řídilo Ústředí přímo a podle mého názoru zde je prostor právě pro VOJ, které zpracovávají různé směrnice od Ústředí a předávají je dále střediskům, kontrolují jejich chod a celkově se starají, aby vše fungovalo, jak má, a aby cíle, které vydá Ústředí, byly naplňovány v jednotlivých střediscích.
Zároveň úlohu VOJ vnímám i obráceně – směrem zezdola nahoru. VOJ je pro mě orgán, na který se mohou obracet jednotlivá střediska, když potřebují vyřešit nějaký problém, nebo jenom potřebují radu. Zároveň by VOJ mohly poskytovat střediskům i zázemí a vybavení. Například lanové vybavení na nějakou výpravu. Osobně bych velmi uvítal, kdyby bylo možné od VOJ vypůjčit na skautské akce vybavení, které nevlastní středisko například z důvodu vysoké ceny.
Dále jsem přesvědčen, že VOJ by se měly starat o vzdělání činovníků – pořádat pro ně vzdělávací kurzy, mapovat kvalifikaci vedoucích v dané lokalitě a podporovat vzdělávací kurzy (a to třeba i finančně).
Jsem přesvědčen, že nyní má Junák silné a pevné vedení plné lidí, kteří jsou ochotni pro skauting obětovat mnoho času a námahy. Věřím, že toto je základní předpoklad pro to, aby Junák jako organizace dobře fungoval.
A moje odpověď na to co dělá skupinu dětí skautským oddílem je jednoduchá. Podle mě je to právě ten pocit, že člověk patří do netradičního společenství, kde se lidé snaží spolu vycházet. Navzájem si neubližují, mají se rádi. Schází se na společné akce, kde si užijí spoustu zábavy, dobrodružství. A společně vytváří zas o něco lepší svět.