TO logoTento web slouží jako souhrn odpovědí na těžké otázky.

 

Těžké otázky směřování Junáka:

Těžké otázky, a především odpovědi na ně, nás mají ujistit, že všichni vnímáme směřování Strategie 2022 totožně, dovedeme si představit, jak bude Junák v roce 2022 vypadat a umíme to shodně pojmenovat. Těžké otázky nás snáz navedou na další zadání práce nad prioritami a projekty. V diskuzi nad těžkými otázkami mohou vykrystalizovat další pohledy a názory na skauting / na Junák, můžou se odkrýt různé názory, které jsme zatím naší optikou strategie míjeli. Těžká otázka před nás klade určité dilema.

Těžké otázky směřování Junáka – českého skauta
(obsahuje finální odpovědi NJ, souhrn podnětů z diskuzí a popis celého průběhu hledání otázek i odpovědí, vyšel s červnovým číslem Skautingu)titulka TO brozury

Jak můžete pomoci s odpovídáním? Uspořádejte živé setkání!

Vezměte toto téma na střediskové, okresní či krajské rady, na vzdělávací kurz či na setkání se skautskými přáteli.

Materiál s podněty k diskuzi Podněty k organizaci diskuzních setkání
materiály-01 podnety-01

 

Výsledky vašeho setkání zašlete v libovolné podobě (textový dokument, fotky flipů) na mail strategie@skaut.cz (za Strategický odbor čte Set a Tom) – budeme tyto výstupy průběžně zveřejňovat.

Děkujeme za spolupráci!♥

Marek Baláš – Čiča, náčelník
Eva Měřínská – Evička, náčelní
nacelnictvo@skaut.cz

Martin Křivánek – Set, vedoucí Strategického odboru
strategie@skaut.cz

 

Doplňující materiály:

Strategie Junáka do roku 2022
Kompletní soupis všech podnětů na těžké otázky vzešlé z diskuzí při jejich výběru

Děkujeme všem, kdo se do výběru otázek zapojili!