VLK Falconeri 2015

7.6.2016

… Nebereme děti, které ještě nechodí do školy, protože ještě neumí vůbec číst, psát a počítat a jsou téměř nesamostatné. …

Skautský institut Praha

19.11.2015

… Záleží jak to organizace bere za své – nejen na rozhodnutí oddílu => dají se podle toho nastavit prostředky tak, aby to organizace zvládla X svoboda rozhodnutí VO. …

poradní sbor Kmene dospělých Plz. kraje a spol.

6.10.2015

Zdá se že současný názor na výchovu dětí a mládeže je snahou odstranit všechny specifické rozdíly mezi jednotlivými organizacemi a vytvořit obecný názor na volnočasové aktivity dětí a mládeže. …

Jesenická lesní škola 2015

6.9.2015

… S dětmi se sociálním znevýhodněním pracujeme / umíme to a nevidíme v tom problém. …

3. oddíl Strážkyně přátelství Šumperk

6.9.2015

Při přijímání členů se specifickými potřebami je nutné zvážit, má-li na to vedení oddílu kapacitu …

Krasty – Kryštof Horn

26.8.2015

O míře odstraňování překážek – ať už jsou sociální, zdravotní nebo geografické (nejbližší oddíl je daleko), musí vždy rozhodovat oddíl samotný. …

KRJ Středočeského kraje

22.6.2015

… existují tací, kteří vybírají děti do oddílu dle jejich výkonnosti, to není vhodným řešením …

Charlie Vydra

22.6.2015

… Ano oddíl může zařadit jedince, který má problémy. Ale jestliže to naruší výchovnou činnost,a není li pro družinu, oddíl zvladatelný – je třeba se s ním rozloučit. …

Diskuze rady náčelníků 9.6.2015

22.6.2015

Limity chceme identifikovat a eliminovat, tzn. nabízet metodiku a podporu, jak je odstraňovat. Je třeba respektovat lokální možnosti, nechceme centrálně nařizovat. …

KRJ Karlovarského kraje

22.6.2015

… Přijímáme, když se zájemci sami ozvou, i za cenu ovlivnění. ANO, „ovlivnění“ ale jen do únosné míry …