VLK Falconeri 2015

7.6.2016

… Znám některé neskauty, kteří by snad byli lepšími skauty než určitá individua, která do skautu chodí. …

Skautský institut Praha

19.11.2015

… Základní problém – VO jsou mladší a mladší, vedou kratší a kratší dobu a méně kvalitně. …

poradní sbor Kmene dospělých Plz. kraje a spol.

6.10.2015

Získávání činovníků bylo založeno na výchově členů od dětství a z těch se vybírali jedinci do vyšších pozic skautské služby. …

Krasty – Kryštof Horn

26.8.2015

… Výchovnému zapojení neskautů nemá být bráněno, má být plnohodnotnou alternativou, ale musí být zajištěno souznění se skautskými principy a metodami …

KRJ Středočeského kraje

22.6.2015

… člověk, který není skaut, nemůže budovat skautský oddíl, je nutné mít určenou hranici, jaké činnosti bude vykonávat …

Charlie Vydra

22.6.2015

Asi je fajn, když pomůže poradí odborník, sympatizant. Ale nemluvila bych o systematickém získávání dobrovolníků. …

Diskuze rady náčelníků 9.6.2015

22.6.2015

Rozhodně chceme.  …

KRJ Karlovarského kraje

22.6.2015

… Výchovná role nepřímá (instruktor vzdělávacích kurzů, výchovný zpravodaj). Instruktor ve smyslu „odborný pracovník“ …

Zasedání NJ 14.6.2015

22.6.2015

… Mnohem víc zapojovat rodiče! Vytváří občanskou společnost. …

VaPro Obrok 2015

22.6.2015

… Získávat zpět odešlé (vedoucí) dospělé, aby mladí nevyhořeli příliš brzy. …