VLK Falconeri 2015

7.6.2016

… Náš úspěch je teď v tom, že se o nás ví, že víme, jak být vidět. …

Skautský institut Praha

19.11.2015

… V současnosti se bojím honu za čísly => střediska nadšena, že mají hodně moc lidí, ale pak to jde na úkor kvality, neb na ní nehledí. …

KRJ Zlínského kraje

27.10.2015

… Rozvodovost u skautů, nové kritérium? Základem společnosti je rodina, pokud skauty vychováme tak, aby tvořili funkční vztahy. …

poradní sbor Kmene dospělých Plz. kraje a spol.

6.10.2015

… Zvyšování členské základny je založeno na dobrovolnosti a důvěře. Organizovaný nábor členů není vhodný. …

Jesenická lesní škola 2015

6.9.2015

… Počet nebo nárůst počtu členů v jednotkách by neměl být hlavním ukazatelem kvality činnosti jednotek. …

3. oddíl Strážkyně přátelství Šumperk

6.9.2015

… Důležitější je, co si veřejnost o Junáku myslí, než kolik dětí do něj chodí. …

Krasty – Kryštof Horn

26.8.2015

Ano, ale ne jediným (důležitý je vztah k demografické křivce, délka členství, stáří odcházejících členů atp.). …

Zasedání NJ 14.6.2015

10.7.2015

… většinovost není cílem  …

KRJ Středočeského kraje

22.6.2015

… tento ukazatel zobrazuje, když to skomírá, úbytek členů – ukazatel, který znázorňuje, že se má něco změnit …

Charlie Vydra

22.6.2015

Ne. Členská základna nemusí být masová. …