VLK Falconeri 2015

7.6.2016

… Jsem přesvědčen, že nyní má Junák silné a pevné vedení plné lidí, kteří jsou ochotni pro skauting obětovat mnoho času a námahy. …

KRJ Zlínského kraje

27.10.2015

… Cíl může být, nemusí být dosažen, ale je důležitá cesta k němu. I malý krok na cestě k cíli je úspěch. …

poradní sbor Kmene dospělých Plz. kraje a spol.

6.10.2015

Současná struktura vyhovuje! …

Jesenická lesní škola 2015

6.9.2015

… Považujeme za vhodné mít dobře fungující středisko a jednu přímo nadřízenou OJ. …

Krasty – Kryštof Horn

26.8.2015

Současná třístupňová organizační struktura mi přijde neefektivní, plýtvající lidskými zdroji a brzdící tok informací shora dolů …

Zasedání NJ 14.6.2015

10.7.2015

… zvyšovat ochotu podílet se na chodu organizace a sledovat, co se v ní děje  …

KRJ Středočeského kraje

22.6.2015

… měli bychom učit nést zodpovědnost za každý malý svůj díl práce …

Charlie Vydra

22.6.2015

Pomocná, rychlá, operativní. …

Diskuze rady náčelníků 9.6.2015

22.6.2015

VOJ mají poskytovat pomoc, servis, být na blízku, nabízet podněty, podporu, metodiku. …

KRJ Karlovarského kraje

22.6.2015

… Jen servisní pro nižší jednotky, bez možnosti řízení. NE …