VLK Falconeri 2015

7.6.2016

… Znám některé neskauty, kteří by snad byli lepšími skauty než určitá individua, která do skautu chodí. …

Skautský institut Praha

19.11.2015

… Nehledáme kritérium, na kterém odsoudíme oddíly, které ho neplní …

KRJ Zlínského kraje

27.10.2015

… Cíl může být, nemusí být dosažen, ale je důležitá cesta k němu. I malý krok na cestě k cíli je úspěch. …

ORJ Rokycany

6.10.2015

… Stezky – nedokážeme si představit program bez stezek, jen by bylo fajn, kdyby se doplnili o praktické věci (spousta bodů je zejména v těch skautských stezkách „povídacích“). …

poradní sbor Kmene dospělých Plz. kraje a spol.

6.10.2015

Základ skautského oddílu je družina! …

Jesenická lesní škola 2015

6.9.2015

… Jsme ochotni „tolerovat“ činnost oddílu, která nebude probíhat úplně podle skautské výchovné metody, ale doporučujeme, aby se OJ takové jednotce věnovali a pomohli ji. …

3. oddíl Strážkyně přátelství Šumperk

6.9.2015

… přátelství napříč celou skupinou …

Krasty – Kryštof Horn

26.8.2015

Mám za to, že otázka měla cílit na identitu a jakousi minimální hranici skautingu. …

Píďalka – Ivana Nováková

15.7.2015

Reakce na Setkání k Těžkým otázkám Plzeň 27.4.2015

Charlie Vydra

22.6.2015

Skupina dětí – parta – neformální vůdce – nahodilý program- možná zábavný, ale často může směřovat jinam, než je žádoucí. …