VLK Falconeri 2015

7.6.2016

… Myslí se tím mzda, odměna, proplácení námi vynaložených výdajů, dotace nebo dokonce úplatky? …

Skautský institut Praha

19.11.2015

… Placení za pruda činnosti (nikdo je nedělá rád) + odborné činnosti (umí a dělají profesně). …

poradní sbor Kmene dospělých Plz. kraje a spol.

6.10.2015

Lze uvažovat pouze v oblasti hospodářské již od KRJ. Refundace vůdcům oddílů jen na táboře! …

Jesenická lesní škola 2015

6.9.2015

… Na úrovni ÚRJ si dokážeme představit, že může být z různých důvodů funkce placená. …

Krasty – Kryštof Horn

26.8.2015

… nelze považovat odměňovaní za něco nečistého či zakázaného …

KRJ Středočeského kraje

22.6.2015

… líbila by se 1 placená účetní na úrovni kraje, která by nabízela svou práci za přijatelnou cenu a znala by vnitřní předpisy …

Charlie Vydra

22.6.2015

Finanční odměny u nás neposkytujeme. Jedeme li na víkendovnku, náročnější akci – tábor – všichni platí stejně. …

Diskuze rady náčelníků 9.6.2015

22.6.2015

Měli bychom usilovat o stav, kdy varianta placení za činnosti vykonávané v organizaci bude široce přijímaná a budou vyargumentovaná pro a proti. …

KRJ Karlovarského kraje

22.6.2015

… Vedoucí středisek/oddílů by neměl být placen, ale nějakým způsobem podporován, aby na svou činnost nemusel doplácet ze svého. …

Zasedání NJ 14.6.2015

22.6.2015

… Bez dobrovolnictví není Junák. Větší hodnota přátelství, než placení funkcí. …