logo KRJ Karlovarsky 01

KRJ Karlovarského kraje

22.6.2015

Škála – míra přijetí neskautských dobrovolníků

  1. Zakazujeme činnost libovolným dobrovolníkům neskautům.
  2. Aktivně nevyhledáváme a klademe vstupní podmínky.
  3. Aktivně hledáme a pro některé oblasti vyžadujeme vstupní podmínky. Vytvořit a přizpůsobit podmínky
  4. Aktivně hledáme a nevyžadujeme vstupní podmínky.

Neskaut (myšleno: nevyrostl ve skautu, nebo: vyrostl, ale již není členem?)

 

Škála – typ role, na kterou nabíráme dospělé neskauty

  1. Podpůrná role technická (správci základen, zásobovači, kuchaři, …). ANO
  2. Organizační a podpůrná role se zodpovědností (vedoucí středisek, okresů, krajů, hospodáři, …). NE, přičemž hospodář spíš patří do skupiny 1.
  3. Výchovná role nepřímá (instruktor vzdělávacích kurzů, výchovný zpravodaj). Instruktor ve smyslu „odborný pracovník“
  4. Výchovná role přímá (vedoucí oddílu, člen oddílové rady). ANO

Ad 2., 3. – tyto funkce by mohl zastávat po pár letech činnosti v jednotce