logo svaz skaut 01

Charlie Vydra

22.6.2015

Skupina dětí – parta – neformální vůdce – nahodilý program- možná zábavný, ale často může směřovat jinam, než je žádoucí.

Oddíl – složený z více skupin dětí – družin – vedení rádce – věkově blízký dětem, prostředník mezi dětmi a vůdcem. Na rozdíl od nahodilé činnosti z neformální skupiny – oddíl by měl splňovat výchovnou funkci – měl by se snažit ukázat cestu ke správnénu způsobu života dítěte, přes dítě působit i na rodinu a vést k zodpovědnému postoji v globálních problémech, a působit i v řešení problémů na lokální úrovni. ( Můžeme vyjádřit svůj negativní postoj vůči kácení pralesů, ale měli bychom začít od sebe, třídit odpad, zúčastňovat se setkání s veřejností a prosazovat názory na zlepšení situace třeba ve městě– např. zdravé město)

Třída – ve škole – nemá družiny, 1 učitelka –přes veškerou snahu – nemá správné prostředníky – pro motivaci dětí. Nadměrná integrace postižených dětí do zdravé populace ( nejen tělesně, ale zejména různé poruchy a sociální problémy). jedinec může narušit zdravé jádro a učitelka nemá žádné nástroje – jak by působení jedince zabránila, zejména je li podporován rodiči a nemá li učitelka zastání u ředitele školy.

Bohužel některé oddíly tuto roli neplní – děti se zde setkávají a nemají plnohodnotný vyvážený program, není splněn ani předpoklad, že by se něco naučili, ani že by výchovně působili. Existují oddíly, kde se sice děti setkají, popovídají si a zase se rozejdou. Nic se neučí, na nikoho výchovně nepůsobí. O občas se dělá i to co je na hraně zákona- ale protože nad sebou nemají nikoho kdo by je usměrnil ( vůdce pracuje v Praze) – tak se tzv. nic neděje. Říkají si skautský oddíl.

Bohužel i u nás se stalo, že dívka – dlouho chodící do oddílu, se kterou jsme počítali do vedení družiny v době dospívání začala sklouzávat do negativního jednání. Se svou( už ne družinou),ale skupinou dětí chodila po ulicích a zesměšňovala jiné lidi. Nereagovala na domluvy ( iznala, ale dál pokračovala v činnosti) – pozastavili jsme členství a ona odešla. Nyní vše uznala – omluvila se, ale do oddílu ji již brát nebudeme.

 

Autorka není členkou Junáka, ale Svazu skautů a skautek ČR.