jelse 01

Jesenická lesní škola 2015

6.9.2015

  • Za stěžejní považujeme skautskou ideu (slib a zákon).
  • Preferujeme cíl – výchovu v dobrého člověka dle skautské ideji.
  • Jsme ochotni „tolerovat“ činnost oddílu, která nebude probíhat úplně podle skautské výchovné metody (pokud nebude porušovat zákony ČR, mravní normy a jinak ubližovat členům), ale doporučujeme, aby se OJ takové jednotce věnovali a pomohli ji.
  • Chápeme, že činnost oddílu může být různorodá. Připouštíme, že činnost oddílu nemusí například probíhat přímo v přírodě („úplné soužití s přírodou“), ale musí být v souladu se slibe a zákonem tak, aby (v tomto případě výchova ke vztahu k přírodě – 6. bud sk. zákona) byl naplněn cíl výchovy.

Debat se zúčastnilo 13 frekventantů a 6 instruktorů Jesenické lesní školy 2015. Debaty probíhaly ve dvou večerních časech 15.8. a 17.8.2015.