KRJ Karlovarského kraje

22.6.2015

Škála – míra zakládání nových oddílů

  1. Rušení příliš malých oddílů, neumožnění výjimky z počtu členů. NE
  2. Přirozený vývoj – není pobídka, pokud někdo oddíl založí, není mu bráněno, existují výjimky z počtu členů. ANO
  3. Aktivně podporujeme vznik oddílů, když je příležitost. V rámci Karlovarského kraje jen sen 🙂
  4. Aktivně zakládáme oddíly. NE

Škála – míra přizpůsobení se dětem se specifickými potřebami

  1. Máme systémové bariéry pro vstup takových dětí do oddílu. NE
  2. Přijímáme, jen pokud to neovlivní chod oddílu. NE
  3. Přijímáme, když se zájemci sami ozvou, i za cenu ovlivnění. ANO, „ovlivnění“ ale jen do únosné míry
  4. Aktivně nabízíme a vycházíme programově vstříc. NE
  5.  Aktivně zveme a máme povinnost diverzity a kvóty na složení členů oddílů. NE