logo stredocesi 01

KRJ Středočeského kraje

22.6.2015

 

Co považujeme za benefit?

 • STS – výhodné pro vedoucí, kteří pracují někde jinde, je to úspora po finanční stránce
  • není rozhodující
  • příjemný bonus, řada věcí se dá zařídit i jinak, ale kvůli nim se nebude vstupovat do Junáka
   placené pozice
 • většina pozic se neplatí, výjimkou jsou účetní, kteří zajišťují zdárné ukončení hospodářského roku
 • demotivace v pozici vedoucího střediska – nabídky v komerčním sektoru za zpracování účetnictví jsou nadsazené a u skautských hospodářů se může vyskytovat problém s doručováním kvalitní práce
 • líbila by se 1 placená účetní na úrovni kraje, která by nabízela svou práci za přijatelnou cenu a znala by vnitřní předpisy
 • placení i jiných funkcí – správce základen – musela by se výrazně zvýšit cena za ubytování, skauti by na takové základny nemohli jezdit
 • rozdělení cen pro skauty, dětské organizace, veřejnost
 • technicko-administrativní práce je možné financovat, otázkou je, z kterých financí se budou platy hradit, jestli jen z daných akcí, či možné čerpání dotací
 • placení účasti vedoucích na akcích – rozdílné varianty:
  • běžné výpravy stejně jako děti, na tábor jen reálné náklady, ne materiál
  • ti co jedou pracovat tak neplatí, u výprav, na které jede dostatek dětí, neplatí, musí doplatit ztrátu
  • poskytování slev na sourozence
  • rozpočet je předem stanoven tak, aby byly náklady za vedoucí uhrazeny dětmi, pro pracující rovery, lidi, kteří si musí vzít dovolenou, platí symbolický poplatek, nejlépe nic
 • jsou dvě základní oblasti na placení pozic: oblasti výchovné x technické
 • náklady u osob ve výchovných funkcí by měly být pokryty, ale za vykonanou činnost by se neměly dávat finanční příspěvky
 • existuje zásadní otázka, zda do budoucna je možné mít dostatek lidí, kteří budou ochotni tuto činnost vykonávat
 • na trhu práce je těžké, odmítnout svému zaměstnavateli jeho požadavky, činnost ve skautingu se musí podřídit

Návrhy otázek vhodných k řešení

 • odměňování vůdců – týden dovolené navíc od státních podniků, aby se dala využít na tábor, když mají rodinu, nemůže většina lidí obětovat svou dovolenou na tábor, pro rodinu pak žádný čas nezbývá
 • lidé ve skautingu nepočítají s peněžitou odměnou, ale chtěli by volno na tábor
 • zaměstnavatelé musí mít odvedenou práci, nejsou ochotni poskytovat více volna