VLK Falconeri 2015

7.6.2016

… Myslí se tím mzda, odměna, proplácení námi vynaložených výdajů, dotace nebo dokonce úplatky? …

Hodně bude záležet na významu „finanční podpory“, respektive co všechno lze do finanční podpory zařadit. Myslí se tím mzda, odměna, proplácení námi vynaložených výdajů, dotace nebo dokonce úplatky?
V návaznosti na odpověď na první otázku, kde se domnívám, že skauting je životní cesta, musím říci, že by tato cesta neměla být finančně podporována (tady ovšem nezahrnuji různé státní příspěvky, dotaci či granty) ze strany Junáka samotného (tedy dřívějšího svazu, dnešního spolku). Tedy žádné odměny! Na druhou stranu si ale umím představit, že by odměny byly. A nebylo by to špatně. Ovšem má představivost končí tam, kde začíná způsob rozdělovaní odměn, určování nároku na ni a shánění finančních prostředků. Pokud si uvědomíme, že toto všechno bude stát nemalé peněžní prostředky, a to každý rok znovu, okamžitě pochválíme stávající systém, neboť ten nám „nějak“ funguje, a ani zavedením finančních odměn nám nemusí přinést zlepšení současného stavu. Závěrem se hodí říci jen to, že to není tak špatné, abychom to měnili.