VLK Falconeri 2015

7.6.2016

… Znám některé neskauty, kteří by snad byli lepšími skauty než určitá individua, která do skautu chodí. …

Přikláním se k odpovědi spíš ano. Jsme každý jiný. Znám některé neskauty, kteří by snad byli lepšími skauty než určitá individua, která do skautu chodí. Každý má co nabídnout, ale důležité by bylo, aby se daná osoba sžila se skautským duchem a nebrala to jen jako zájmový kroužek, kde děti zabaví hrami na dvě hodiny. To tedy za předpokladu, že by měla pro děti dělat pgm a vést akce či schůzky. Na pozici například hospodáře by neměl být problém vzít nějakého neskauta. Ve středisku nám hospodářku dělá jedna maminka od skauta, která se nabídla sama za malou finanční odměnu. Paní v tom zkušenosti má a nikdo do toho nebyl nucen. Myslím, že to jsou dvě mouchy jednou ranou.

 

 

Taky tady mám jednoznačnou odpověď- NE! Uvědomuji si, že na mnoha místech je prostě problém s tím, najít dostatek lidí (nebo vůbec někoho) schopných a ochotných k vedení. Dokonce si myslím, že je to velmi častý problém a je třeba ho řešit, ale rozhodně si nemyslím, že fornou snahy o usilovné získání dospělých neskautů.
Jsem pevně toho názoru, že nejlepší skautský vedoucí je takový člověk, který si sám jako člen prošel určitou fází (čím delší, tím lepší) a může tak ve svém vedení těžit z vlastních skautských zkušeností. Z mnohých debat s přáteli znám i jiné, neskautské tábory, a netvrdím, že jsou horší, to jistě ne. Ale jsou jiné! Některé hodnoty, které skautský tábor a potažmo celé
hnutí přijímá za své, jsou zkrátka natolik specifické (skautské pozdravy, slibové ohně, …), že je účastníci neskautských táborů nemusí správně pochopit. Nejde přitom pouze o tábory, ale i celoroční skautskou činnost.
Neříkám, že kdo není skaut, nesmí nikdy nic vytvořit a pomáhat skautským oddílům, to rozhodně netvrdím. Co ovšem tvrdím je to, že bychom neměli systematicky usilovat o získání dospělých neskautů.