Skautský institut Praha

19.11.2015

… Základní problém – VO jsou mladší a mladší, vedou kratší a kratší dobu a méně kvalitně. …
24.6.2015, Skautský Institut Praha

 • ano, ale pokud to neohrozí stabilitu junáka
  • bez změny systému, kultury (např. vzdělávání, přístupu) by to nefungovalo
  • ALE záleží, do jakých funkcí by to bylo (třeba mimo výchovné fce, do zázemí by to nebylo tak problematické)
 • jak to dělat s rozdělováním agendy na další dobrovolníky?
  • máme problém už teď rozdělit větší celky na menší úkoly a ty dát více lidem
 • základní problém – VO jsou mladší a mladší, vedou kratší a kratší dobu a méně kvalitně => pokud by se delegovala část povinností na nesk. dobrovolníky, mohlo by to VO ulehčit a hnutí pomoct

 

účastníci: Renča, Rys, Fíja, Aleš, Kl, Lupen, Karamela, Job, Napo
zapsala: Kl
použité zkratky:

 • SO – skautský oddíl
 • VO – vedoucí oddílu
 • TO – těžké otázky
 • HK – hodnocení kvality
 • OJ – organizační jednotka
 • X – versus (protiklad)