Diskuze rady náčelníků 9.6.2015

22.6.2015

VOJ mají poskytovat pomoc, servis, být na blízku, nabízet podněty, podporu, metodiku. Tuto roli by měly umět aktivně a pravdivě komunikovat a být schopni ji opravdu realizovat (včetně ústředí). Řídící část vnímáme především v oblastech, které se dotýkají okolí naší organizace (finance, dotace, závazky vůči zákonům apod.). Tyto dvě role mají být vyrovnané a převažovat spíše ta první. VOJ nemají být fakticky ani v očích podřízených OJ represivní.

Stávající organizační struktura nám připadá funkční, dvojkolejnost krajů s/ bez okresů nevadí. Váháme u větších krajů (Středočeský kraj), zda by nepomohlo větší, jiné členění.