krasty 01

Krasty – Kryštof Horn

26.8.2015

Jedná se o autorův soukromý názor, nikoli postoj Plzeňského kraje, který v NJ zastupuje.

O dospělé neskauty máme systematicky usilovat, nebudou-li naše vlastní „zdroje“ stačit, spíše v organizačně-technických záležitostech. Pokud jde o výchovné působení, nelze zapomínat na to, že právě zažití skautské výchovy v dětství a dospívání má zásadní vliv na formování osobnosti vedoucího. Výchovnému zapojení neskautů nemá být bráněno, má být plnohodnotnou alternativou, ale musí být zajištěno souznění se skautskými principy a metodami (formou kurzů a zkoušek) a rovněž musí být brána v potaz „bezpečnostní“ stránka příchodu člověka bez známé historie.

V chuti o věci diskutovat mne můžete kontaktovat.
krystof.h@gmail.com