poradní sbor Kmene dospělých Plz. kraje a spol.

6.10.2015

Stanovisko členů poradního sboru krajského zpravodaje Kmene dospělých Plz. kraje a zpč. družiny „Bílého Orla“ Svojsíkova oddílu:
Těžké otázky považujeme jako trvalou diskuzi mezi sněmy Junaka – českého skauta, z.s.

Dostupnost

  • Zdá se že současný názor na výchovu dětí a mládeže je snahou odstranit všechny specifické rozdíly mezi jednotlivými organizacemi a vytvořit obecný názor na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Toto považujeme jako nevhodné a naopak je třeba zdůrazňovat a dodržovat specifické poslání Junáka v duchu tradic a základů Junáka.

Za PSKZKD Plzeňského kraje Pavel Pokorný – Slim
Za Zpč. družinu „Bílého Orla“ Svojsíkova oddílu Pavel Šiřina – Šiška