Skautský institut Praha

19.11.2015

24.6.2015, Skautský Institut Praha

limity = nejen handicapy (i finanční, časové, …)

 • otázka na jiné úrovni obecnosti než ty ostatní
  • je to na tom, kde tu míru máme => stojí to energii, peníze, aj. => tj. kolik tomu chceme a můžeme věnovat
   • otázka míry, otázka konkrétního projektu => proto otázka na jiné úrovni obecnosti než ty ostatní
  • patří do otázek ve smyslu => jak se dál máme profilovat jako hnutí?
 • pokud to vedoucí umí zvládnout, pak v podstatě neexistují
 • cost-effectivity: jdeme po lidech, kteří limity nemají = ovlivňujeme více lidí X pokud neodstraňujeme limity i pro ostatní => zpronevěřujeme se poslání umožnit rozvoj mladým lidem (jakýmkoli)
 • i vedoucí mají své limity => je to na jeho svobodném rozhodnutí, do jaké míry chce/má sílu limity všem odstraňovat
 • záleží jak to organizace bere za své – nejen na rozhodnutí oddílu => dají se podle toho nastavit prostředky tak, aby to organizace zvládla X svoboda rozhodnutí VO
 • VO by měli být schopni se informovaně rozhodnout (= mají mít všechny informace), ale stále je to jejich rozhodnutí
 • “tlak” na vedoucí nebezpečný
  • vlastní zkušenost: od té doby, co je odbor SpV – měla jsem pořád pocit “nejsme moc dobrý oddíl, když žádné takové dítě nemáme”
 • jaké jsou úrovně limitů?
  • které limity nejsou pro nás a mohly by činnost přímo ohrožovat (např. nějaká mentální postižení, složitá medikamentace, aj.)?
  • které naopak jsou možné a můžeme je překonávat? (+ jak a kdo je může překonat?)
  • pak se váže i na další otázky (třeba tu finanční)
 • za SpV – práce s překážkami není jen na práci VO, má s tím pracovat celá ZOJ i vyšší OJ
 • s Junákem se pojí spoustu identitových atributů – odboj, když potřeba, podpora, když potřeba, aktivní ve společnosti, inkluze a otevřenost… do jaké míry jsou tyto atributy pro skauting nutné a které se dají opustit?
  • + na některé jsem zatím možná ani nepřišli
 • organizace by měla formulovat a deklarovat, že je důležité pracovat s individualitou členů + pokud je na to energie, vůle a schopnosti měli bychom se snažit o větší inkluzi (i dále od středu normy dle gausovky) => primární jádro je v pohledu na práci s individualitou jedince

 

účastníci: Renča, Rys, Fíja, Aleš, Kl, Lupen, Karamela, Job, Napo
zapsala: Kl
použité zkratky:

 • SO – skautský oddíl
 • VO – vedoucí oddílu
 • TO – těžké otázky
 • HK – hodnocení kvality
 • OJ – organizační jednotka
 • X – versus (protiklad)